Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
Attachments
  
  
الخريشا، سعود: الشرعة، ممدوحمجلة جامعة النجاح24 (7)جامعة النجاح الوطنية2010
  
الخريشا، سعود؛ المساعيد، مفضي؛ طاشمان، غازيجمعية الثقافة من أجل التنمية422011
  
طاشمان، غازي؛ المساعيد، مفضي؛ الخريشا، سعود؛ المقصقص، محمدالجامعة الاسلامية للدراسات التربوية والنفسية20 (1)جامعة الاسلامية / غزة2012
  
Al-Khwaldeh, Saleh; Alkhrisha, SoudInternational Journal of Education7 (4) Macrothink Instite2015